Mönsterås & Ålem biodlarförening

 

 

     

Information från Södra Kalmar Biodlardistrikt

          

 

Hälsar medlemmar och andra intresserade välkomna
till 2014 års arrangemang!

 

   

 

 

Södra Kalmar biodiardistrikts styrelse 2014 

Ordförande: Åke Sandquist ake.sandquist@telia.com
V ordf / kvalitetssam: Ingmar Wahlström ingemar.wahlstrom@biodlarna.se
Kassör/utbildning: Barbro Martinsson barbro.martinsson@spray.se
Ledamot/webbansv: Alastair Creelman creelman@telia.com
Sekreterare: Örjan Vestgöte orjan.vestgote@gmail.com
Ersättare/utbildn. Lars Jonsson lars56jonsson@telia

  

 

Distriktsbigården, Ingelstorp 

Bigården är öppen lördagar kl 13.00-15.00, maj-augusti
Buckfastlarver från avels
drottningar kan hämtas. 

Kolla gärna in informationsbigården framför skolan!

  

Bigårdsansvarig: Hans Werthwein, mobil: 070-626 85 91