Mönsterås & Ålem biodlarförening

 

 

     

Distriktsträff

    

Distriktsträff söndag 28 april 2013 kl. 14.00, Qvarnaslät Hembygdsgård, Nybro

  

Föreläsare: Utbildningskonsulent Peder Lija, SBR 

 

Ämne: Peder presenterar sig, sin biodling på knappt

200 sh, med honungsförsäljning både till butik (eget märke)

och i bulk, smaksättning av honung och pollineringsuppdrag.

Peder berättar också om sin tjänst och vad fokuset ligger för 2013.

 

Den som vill, får besöka föreningens bigård. 

  

Kaffeservering och lotterier med fina priser.

  

Information: Lennart Karlsson

e-post: 5251276@telia.com mobil: 070-525 12 76

  

Arrangör: Nybroortens biodlarförening