Mönsterås & Ålem biodlarförening

 

 

      

Årsmötesprotokoll 2013
Protokoll fört vid årsmöte med Mönsterås-Ålems Biodlarförening
Tålebo f.d. skola torsdagen den 12 november 2013

  

Närvarande: Per Bergh, Eskil Haglund, Åke Hemmingson, Nils-Gösta Jonasson, Olov Karlgren, Helene Nyman, Åke Petersson, Christian Sehler, Weine Sjöberg, Jessica Svensson, Helen Wegnerbring och Ronny Wegnerbring   

    

§1 Öppnande

Ordförande Eskil Haglund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

   

§2 Mötesfunktionärer

Eskil Haglund valdes till mötesordförande, Nils-Gösta Jonasson till sekreterare för mötet och Helene Nyman till justerare av protokollet.

   

§3 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

   

§4 Verksamhetsberättelse

Föreningen har för närvarande 23 medlemmar som invintrade 135 samhällen, som gav 3703 kg honung varav 1903 kg har levererats till Mantorp via depån hos Eskil. 15 samhällen gick förlorade under vintern och 34 avläggare har gjorts under säsongen. Medelskörden blev 30,9 kg per samhälle. Högsby biodlarförening har besökt oss i föreningsbigården och vi har haft möjlighet att besöka deras bigård vid Staby.

     

§5 Föreningsbigården

128,2 kg honung har de 3 kuporna i föreningsbigården producerat. En ny avelsdrottning har inköpts. Drottningodlingen gav 7 nya drottningar. 17 träffar har genomförts med 8-12 deltagare varje gång. 4 trälådor + 1 botten har inköpts till bigården, samt 2 uppsättningar slöjor och handskar för att utrusta besökare som saknar detta. Helene, Eskil och Weine (bigårdsboss) håller i nästa säsongs aktiviteter med förhoppningsvis god hjälp av övriga medlemmar.

   

§6 Kassarapport

Inkomster och utgifter har under året varit ungefär lika stora, vilket betyder att tillgångarna ligger kvar på samma nivå som efter föregående verksamhetsår dvs. drygt 22 000 kr.

   

§7 Ansvarsfrihet

Efter revisorernas berättelse och på ordförandes fråga så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

  

§8 Styrelseval

Omval på samtliga platser, vilket innebär:

Ordförande, Eskil Haglund

Vice Ordförande, Weine Sjöberg

Kassör, Åke Petersson

Möstesekreterare, Nils-Gösta Jonasson

Ledamot, Helene Nyman

  

§9 Revisorer

Per Bergh och Ronny Wegnerbring omvaldes som revisorer, med Åke Hemmingsson som suppleant.

  

§10 Honungsbedömning

Christian Sehler, Olov Karlgren, Per Bergh (ordförande) och Nils-Gösta Jonasson (sekreterare) valdes till bedömningskommitté.

   

§11 Sjukdomsansvarig

Christian Sehler och Pierre Danielsson delade i tidernas morgon på detta uppdrag. Pierre har inte synts till sedan årsmötet 2005 och har enligt uppgift flyttat från kommunen. Årsmötet bestämde att Olov Karlgren numera är ensam som sjukdomsansvarig. Svärmar som dyker upp i vårt område skall genast anmälas till Olov. Får man svärmar i sin egen bigård tar man naturligtvis hand om dessa själv.

  

§12 Länsförbundsårsmöte

Till länsförbundsårsmötet i Döderhult 2:e februari 2014 åkers Weine Sjöberg och Per Bergh. Jessica Svensson är ersättare.

     

§13 Årsavgift

Den del av årsavgiften som går tillbaka till föreningen skall vara oförändrad 40 kr för år 2015.

    

§14 Föreningsbigård 2013

Helene, Eskil, Per och Weine (bas) har huvudansvaret för bigården, men ska försöka att få fler delaktiga i aktiviteterna där.

  

§15 Övriga frågor

Diskuterades medlemsmöten med start tidigast i februari. Förslag på innehåll: Drottningodling, film om biodlare i USA (1,5 tim.). Gäddans Dag 9/4 som arrangeras med start vid klosterruinen. Möjlighet att sälja honung, obeservationskupa, utdelning av info, osv. Nybörjarkurs kör igång under Weines ledning med 4-6 deltagare. Gemensam beställning av glasburkar under sommarens början. Info vid kommande medlemsmöten. Utlottning av penna, anteckningsblock och badhandduk - allt mer SBR-logga- Vinnare: Hans Norberg, Åke Hemmingson och Jessica Svensson.  

                                                                   

§16 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse, och inbjöd till traditionellt kaffe med smörgåstårta och kaka, samt avslutade mötet.

    

Tålebo 12 november 2013