Mönsterås & Ålem biodlarförening

 

 

     

Qvarnaslätdagen

 

Söndag 27 april 2014 kl. 14.00
Qvarnaslät Hembygdsgård, Nybro

 

Föreläsare: SBR:s vice förbundsordf Sture Käll.

Ämne:         Biodling och SBR.

Den som vill, får besöka föreningensbigård,
Kaffeservering och lotterier med fina vinster.

Information: Lennart Karlsson

e-post: 5251276@telia.com  mobil: 070-525 1276

 

Arrangör: Nybroortens biodlarförening