Mönsterås och Ålems Biodlarförening

Välkommen till Mönsterås & Ålem biodlarförening

Bi och biodling är en livsviktig hobby!

 

Mönsterås och Ålems Biodlarförening

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till vår biodlarförening! Unga som gamla, nya som erfarna!

Vi är intresserade av binas spännande värld, träffas på möten, delar erfarenheter och umgås.

Här kommer två foton från torsdagens träff vid vår bigård! Härlig uppslutning!

 

Sommarhälsning från Biodlarnas kansli!       
 
Biodling och förbundet seglar i fortsatt medvind! Uppmärksamheten i massmedia är fortsatt mycket stor och vi möts av många olika nyheter, som handlar om vårt ämnesområde. 
 
När vi skriver juni 2017 är har vi precis brutit igenom 12 500-strecket, avseende antalet medlemmar i förbundet. Detta innebär att vi för nionde året i rad ökar vårt medlemsantal! Detta ger oss en värdefull stabil grund att stå på.
Grunden för denna ökning är att intresset för biodling ständigt ökar. Nyckeln till att våra nya medlemmar kommer att fortsätta med sin biodling är om vi kan ge alla nytillkomna en bra utbildning, i form av en väl genomtänkt utbildningsstruktur och också att alla våra fantastiska föreningar tar emot alla nya medlemmar på ett bra sätt. Utan föreningarnas uppoffrande arbete, skulle vi inte se den positiva utvecklingen inom förbundet. Föreningarna är kärnan i vår rikstäckande verksamhet.
 
Även om något är bra så är det viktigt att fortsätta att utveckla en verksamhet. Vi fortsätter därför att utveckla vår utbildningsstruktur och vi vet att utbildningsfrågorna är högt värderade av nästan alla våra medlemmar.
Ni som ännu inte har botaniserat eller tagit del av vår senaste medlemsundersökning rekommenderar vi er att gå in på vår hemsida och läsa den. Ni finner undersökningen på följande sida: https://www.biodlarna.se/kontakt/medlemsundersokning/ . Genom undersökningen kan vi utläsa en hel del intressanta saker. Vi vill samtidigt tacka alla för att ni ställer upp och hjälper oss i vårt arbete att utveckla förbundet, där medlemsundersökningar är ett viktigt verktyg och orientering, att utveckla vårt stolta förbund.
 
Sedan i vintras har förbundet med hjälp från det nationella honungsprogrammet en egen rådgivare, Karina Karlsson, som man kan få hjälp av i olika biodlingsfrågor.
 
Vår nya hemsida är klar och den ligger i en modern plattform. De flesta distrikt har nu anslutit sig till denna sida och under hösten hoppas vi kunna släppa på de föreningar som också önskar att ligga under vår gemensamma plattform. Vår förhoppning är att de flesta skall uppfatta den nya hemsidan på ett positivt sätt, även om det här med layout och utformning uppfattas olika. Vår övertygelse att vi nu har fått ett modernt, användarvänligt och utvecklingsbart verktyg, som vi dessutom kan utveckla vår administration ikring. För att ge alla medlemmar en ännu större omvärldsbevakning, så kommer vi att varje dag lägga ut ett större nyhetsflöde än tidigare. Publicerade nyheter är givetvis inom vårt ämnesområde, men det innebär inte att förbundet står bakom det som framförs i alla artiklar, utan nyhetsbevakningen är till för att var och en, skall ha en möjlighet att själv bilda sig en uppfattning.    
 
Till sist vill vi uppmana er alla att höra av er till oss på kansliet om det är något som vi skall ändra på eller om ni har några funderingar.  Specifika frågor kan också ställas till våra olika kommittéer, som vi har inom olika ämnesområden. Vår förbundsstyrelse uppskattar också kontakter från er! Vi vet att vår ordförande får många mail och det är givetvis möjligt att ställa frågor till samtliga i vår förbundsstyrelse.
 
Kansliet håller sommarstängt från 8 juli till 7 augusti. Under denna tid lyssnar vi löpande av telefonsvararen om det är några ”akuta” ärenden.
 
     Vi på kansliet önskar Er alla en
Härligt skön sommar!
 
Med vänlig hälsning
 
SBR-logo färg
 
 
Biodlarna
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge
0142 – 48 20 00
 

Vi är mycket stolta att få ta emot Mönsterås Kommuns miljöstipendium 2016! 🙂

Här en är bild på den fina tavlan, med motivering, som vi fått:

Och här finns en länk till utdelningen: http://www.monsteras.se/Nyheter/AArets-stipendiater-paa-kommunfullmaektige

September 2016 

TILL ORDFÖRANDEN OCH KONTAKTPERSONER  I DISTRIKT OCH FÖRENINGAR

Blomstertiden både kom och försvann
Jag har liksom många andra upplevt en väldigt kort blomningsperiod, det mesta hade blommat över redan vid midsommar! Lokalt har det varit stora skillnader och vi får höra om såväl katastrof- som rekordskördar.  Mina bin har denna sommar varit på jakt efter vatten och trots egna vattenkärl – lätta att nå – har de valt att förfriska sig på den två meter breda sandstranden vid bryggan. Inte så uppskattat av grannarnas småbarn. Nästa sommar får det nog bli en spång av något slag.
Nyligen har styrelsen träffats i Skänninge. Alltid lika uppskattat av oss med tanke på de svårigheter som är förknippade med telefonsammanträden, där tio personer är delaktiga.  Denna gång var dessutom hela valberedningen närvarande för att skaffa sig en uppfattning om styrelsens kompetens och ev. behov av förstärkning.  Tiden går snabbt mot riksförbundsmötet i Hässleholm 22-23 april 2017.
Här kommer en kortfattad information om vad som är på gång. I kommande Bitidning kan du läsa mer om olika punkter.
Möte med distriktsordföringar den 15 oktober
Till denna träff bjuds ytterligare en person in från varje distrikt. Ett önskemål är att det ska vara den som är utbildningsansvarig. Det har kommit till vår kännedom att älgjakten pågår just vid detta tillfälle, men i dagsläget är det omöjligt att ändra till annan tidpunkt. Programmet kommer att vara späckat med innehåll och en viktig del är distriktets roll och uppgifter.
Biodlingsdagar
Under 2016 har vi genomfört fyra biodlingsdagar i Skänninge med inbjudan till alla medlemmar. Vi kommer att ha möjlighet att anordna ett par ytterligare sådana 2016/2017. Vi diskuterar nu att lägga några träffar norröver, våra vänner i dessa trakter har för det mesta stora svårigheter att resa till arrangemang i Skänninge och till platser söderöver.
Utbildning
Under hösten kommer kommittén att prioritera framtagandet av mer utbildningsmaterial för påbyggnadsutbildningarna. Exempel på detta är drottningodling och förädling av honung. Kursmaterialet om bihälsa är försenat men avsikten är att det ska färdigställas under hösten. Vi kommer också att, tillsammans med distrikten, arbeta fram en utbildningsorganisation för hela landet.
Nu är vi igång i VSH-projektet
Projektledaren Richard Johansson är på plats – och presenteras i kommande nummer av Bitidningen. Framgång i projektet är helt beroende av er medverkan ute i distrikt och föreningar och att vi får massor av biodlare att vara med och leta.  Det är ju hos er man kan spåra upp bin som själva klarar av att hantera varroa. Richard eller någon annan från projektet kommer gärna och besöker er för att
berätta mer om vad som krävs framöver. Låt oss satsa tillsammans, så att vi på sikt kan avla fram bin som själva kan hantera varroakvalstret  till glädje för våra bin och för oss själva som biodlare.
Nya hemsidan
Intensivt arbete pågår med den nya hemsidan. I denna kommer vi att ha en öppen del, men också en sluten, som bara riktar sig till medlemmar. Siktet är inställt på riksförbundsmötet, då vi hoppas kunna presentera en prototyp på den nya hemsidemiljön. Tidpunkten när vi skall byta till den nya hemsidan, är ett beslut som tas längre fram och det viktiga är att allt är väl genomarbetat vid övergången.
Medlemsundersökningen
I samarbete med universitetet i Linköping kommer vi att under hösten skicka ut en medlemsenkät. Resultatet ska sedan ligga till grund för diskussioner i distrikt och föreningar under de första månaderna av nästa år. Analys och handlingsprogram kommer att presenteras på riksförbundsmötet. Tidigare har undersökningar gjorts 2004 och 2010, vilket gör det möjligt att göra jämförelser. Vi hoppas på starkt gensvar med hög medverkan i undersökningen. Syftet är att öka medlemsnyttan totalt i förbundet.
Sockerdebatten 
har väl inte undgått någon. I kommande Bitidning ger vår redaktör en sammanfattning och tidningens ledare kommenterar också frågan.
Coop-kupor
Kanske har du tagit del av Svenska Bins information om Coop:s satsning för att öka antalet bin?  Medlemmar i Coop kan ge sina poäng till nya bisamhällen. Föreningar som är intresserade av detta samarbete kan i samband med aktiviteter mot allmänheten försöka påverka lokala besökare så att fler skänker sina medlemspoäng till detta. Så snart tillräckligt med poäng för köp av en bikupa har kommit in till Coop, kommer den biodlarförening som finns i närheten få frågan om man vill ta hand om bisamhället.
Visst åt du en hel del glass under sommaren?
Som en konsekvens av detta har vi nu fått 50 000 kronor till Biodlingens vänner från Häägen-Dazs. Den nya glassen ”Honey, Walnut & Cream” har tydligen sålts bra trots att jag själv inte hittade den någonstans.
Annat smått och gott
  • Nu finns en grupp för ekobiodling på facebook för dig som vill nätverka inom detta område.  
  • Ett intressant samarbetsprojekt pågår mellan Rosendals Biprodukter, Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet, för att utbilda personer till biskötare inom biodlingsföretag. Kanske ett intressant jobb för arbetssökande? Näringsbiodlingskommittén kommer att titta närmare på satsningen och undersöka möjligheten till samarbete. 
  • På senaste styrelsemötet resonerade vi om det faktum att några kommuner betalar stora summor till privata företag för att sätta ut och sköta bisamhällen. Ett bra tillskott till föreningskassan skulle ju detta vara. En del föreningar är redan igång men utrymme finns säkert för fler. Vore intressant att få höra vilka liknande aktiviteter som pågår.
Vi uppskattar kontakter med er ute i organisationen, ett mail eller ett samtal i aktuella frågor är av värde! Som vanligt ber jag dig sprida denna information.
Allt gott 
önskar styrelse och personal
genom Marita
SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND  Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge Org nr 823000-1391  E-post: sbr@biodlarna.se  sid. Tel. 0142-48 20 00
Målilla 2016-05-01

Till Biodlarföreningarna i Kalmar Södra Biodlardistrikt

Hej Biodlarvänner, här följer lite (spridda) tankar om säsongen som börjar, säsongen som varit, och lite om vårt sätt att arbeta.

Säsongen som kommer.

Med undantag från sista 10-dagarsperioden så har våren varit gynnsam för våra bin. I mina trakter, södra delen av Hultsfreds kommun, så har sälgen blommat rikligt, och de samhällen jag sett är starka. Säsongen verkar lovande på flera sätt.

Under senvintern har jag köpt 3 samhällen som startade som avläggare under juni -15. Av olyckliga omständigheter har de stått orörda sedan i juli förra året, de har varken fått varroabehandling och inte något socker som vinterfoder. Till min glädje så är alla mycket starka och fullproppade med bin. Honungen de samlade under -15 har varit alldeles tillräckligt för att överleva. Under hösten -15 var det ett särskilt starkt ljungdrag, och jag förmodar att en stor del av deras honung kom just från ljungen.

Jag kommer att gör nedfallsprov på dessa 3, samt på ytterligare 3 för att få jämförelsedata. Det blir spännande.

Bland gamla biodlare sägs det att våra honungsbin mår bättre av att få socker som vinterfoder. Dessa 3 nya samhällen verkar vara undantag som bekräftar regeln. Jag kommer i alla fall att låta kommande avläggare övervintra på egen honung. Det kostar naturligtvis lite extra, men det sparar arbete och kanske kan jag få tillbaka “investeringen” följande år genom att samhället startar på en starkare nivå.

Vår rysare

När det gäller vår speciella “surdeg” i distriktet så är nu kapitel 2 i rysaren “Yngelröta i Distriktsbigården” avslutat. Kalmar Tingsrätt har utfärdat en fällande dom när det gäller brott mot bisjukdomslagen. Domen innebär bl a att distriktet tilldömts ett skadestånd på 10,000:-. Vi hoppas att kapitel 3 avslutas denna säsong med att bigården friskförklaras, och att skadeståndet landar på vårt konto.

Den gångna säsongen

  • Jag är lite av en “siffernörd” och har tittat på statistiken på sid 22 i Bitidningen Maj 2016. Där finns en hel del uppgifter som vi kan glädjas åt, t ex
  • invintrade samhällen 2014: vårt distrikt ligger på 4:e plats i riket
  • invintrade samhällen 2015: vårt distrikt avancerar till 3:e plats i riket
  • överlevnad (lägsta förluster) 2014-2015: vårt distrikt ligger på delad 1:a plats
  • total honungsskörd 2015: 2:a plats
  • antal samhällen/medlem: delad 3:e plats

Allra bäst är vi på att producera honung:

  • Honung per invintrat samhälle : 37 kg, 32% mer än 2:an, 48% än medelskörden i Götaland

Ett stort Grattis till alla trogna medlemmar, ni jobbar på rätt sätt.

Vårt sätt att arbeta

Men, jag kan också utläsa ur statistiken att vi har potential att bli ännu bättre: Andelen kvinnliga biodlare i landet är 32%. Det finns inget i biodlingen, mer än traditioner, som säger att biodling passar män bättre än kvinnor. Jag inbillar mig att “gröna verksamheter” borde attrahera kvinnor i lika stor utsträckning som män. I Svealand är andelen kvinnor 37%, i vårt distrikt är andelen kvinnor 26%

Tyvärr ligger vi på 22:a plats, dvs 3:a från slutet när det gäller andelen kvinnor. Här måste vi bli bättre ! För att ligga på medelvärdet 32,5% måste vi rekrytera 22 kvinnor till våra föreningar. Ingen omöjlig uppgift, 2 kvinnliga biodlare, till varje medlemförening, så hamnar vi på medel.

Om vi ska bli bäst, så blir det genast svårare, då måste vi hitta 80 nya kvinnor som vill bli biodlare. Alltså måste vi mer än dubblera antalet kvinnor. Tuff uppgift, men absolut inte omöjlig på sikt.

Hur ska vi attrahera kvinnor till biodlingen ? Svår fråga för mig, vi borde kanske ha en “kvinnlig panel” som ger svaren.

En trotjänare slutar som bitillsynsman

Karl-Olov Jonsson i Mörlunda bf har med ålderns rätt pensionerat sig som bitillsynsman i distrikt H31, Mörlunda och Tveta. Distriktet tackar Karl-Olov för den starka insatsen under många år. Efterträdare blir (med viss bävan) undertecknad, men jag hoppas att kunna mjukstarta med Karl-Olovs hjälp.

IT-lyftet

Under 2015 började vi med IT-lyftet. Flera föreningar klarar sig bra på egen hand, men önskemål har inkommit om att få ytterligare stöd av Alastair i år. Det är fortfarande lite osäkerhet kring den IT-plattform som förbundet kommer att erbjuda från och med 2017. Därför kan det vara väl värt med ytterligare en kursdag, helst före halvårsskiftet.
Anmäl ert intresse till undertecknad snarast, tack.

Investeringar

Glöm inte att stämman 2016 godkände styrelsens budgetförslag. I budgeten ingår investeringsbidrag på 50% av investeringar i föreningarna, max 3000:- per förening. Fokus på investeringar som gäller drottningodling, polleninsamling, samt skyltmaterial, men även andra investeringar som gäller föreningsverksamheten kan komma ifråga.

Med vänliga hälsningar
Örjan Vestgöte 070 518 85 17

Nybörjarkurs HT 2017 - VT2018

”Biodling – Bin till nytta och glädje”

Weine Sjöberg håller nybörjarkurser för er som är intresserade av biodling och vill komma igång eller bara förstå vad det innebär att vara biodlare. VI börjar torsdagan den 26/10 klockan 18.00. För anmälan se mer information under menyvalet “kurser” där länk till anmälan finns! Mer information annars från Weine på: 0499-209 35 el. 070-752 45 89 weine.sjoberg@strandabiodlare.se

Bigård

På vår föreningsbigård så träffas vi och driver de bisamhällen som finns där för att delge erfarenheter och umgås. Speciellt kursmedlemmar eller andra utan egna bin är hjärtlig välkomna till våra träffar vid bigården. Det kan också vara ett ypperligt tillfälle för nya medlemmar eller bara intresserade att få ta del av biodlingens intressanta värld.

Träffar 2017

Här är en länk till schemat för våra föreningsträffar, samt där listat ansvariga för bigården/torsdagskvällarna under året. Platsen för bigården i närheten av vattentornet i Blomstermåla (hör av er till Weine för mera detaljerad information).

Honungsdepå

Om ni är biodlare och vill skicka er honung för försäljning till Mantorp, så hjälper vi till genom att vår ordförande Eskil Haglund agerar “honungsdepå”. Han tillhandhåller även kärl som ni kan få låna. Hör av er till Eskil om ni vill nyttja denna tjänst! Tel. 0499-102 04  E-mail: eskil.haglund@strandabiodlare.se