Stranda

Mönsterås och Ålem biodlarförening använder sig av ”strandabiodlare.se” som domännamn. Vad är då Stranda för något?

Stranda härad var ett historiskt härad i Kalmar län, och utgjorde den östra kustnära delen av smålandet Handbörd. Häradet är idag delat mellan Mönsterås och Oskarshamns kommuner.

Stranda härads område är beläget i östra Småland och i mellersta delen av Kalmar län. Häradet var ett s.k. kusthärad vid Kalmarsund. Området omsluter i norr staden Oskarshamn och omfattar bland annat orterna Döderhult, Mönsterås, Pataholm, Påskallavik, Ålem samt ön Blå Jungfrun. Namnet Stranda härad har använts sedan mitten av 1400-talet. Tidigare kallades häradet Norrabygd. År 1292 skrevs Nørrobygdh = ”bygden norr om”. År 1443 skrevs Strandabygd och år 1447 skrevs Strandha hærat. Ordet stranda åsyftar troligen ”strandbornas” följt av ”härad”.´

Terrängen är jämn och i det inre skogrik och utgörs av en bördig kustremsa kantad av talrika öar. Inom häradsområdet mynnar bland annat Emån och Alsterån. Trakten har historiskt präglats av jordbruk och av pappers-, sten- samt träindustri. År 1932 hade Stranda härad 14 593 invånare på en yta av 622 km². Samma år hade häradet 10 738 hektar åker och 33 468 hektar skogsmark.

Angränsande härader var Tunalän i nordväst samt norr, Aspeland i nordväst, Handbörd i väster samt Norra Möre i söder. Stranda härad tillhörde (1932) Norra Möre och Stranda fögderi samt Norra Möre och Stranda domsaga. Tingsställe var Mönsterås.