Styrelse

Ordförande Eskil Haglund  styrelsen
Vice ordförande Weine Sjöberg
Kassör Pierre Sterckx
Sekreterare Mikael Ekström
Styrelseledamot Helene Nyman

 

Kontakta gärna vår ordförande för information:

Mönsterås/Ålems Biodlarförening

Eskil Haglund

Gröndalsvägen 8

383 92 Mönsterås

Tel. 0499-102 04

E-mail: eskil.haglund@strandabiodlare.se

Eller kontakta vår utbildningsansvarige Weine Sjöberg för frågor om utbildning m.m. på e-mail: weine.sjoberg@strandabiodlare.se 

 

Glöm inte att skicka in rapporten om årets honungsskörd under september/oktober månad till Eskil (adressen finns i fliken om Styrelsen)!

Om ni vill så kan ni hitta formuläret att fylla i på SBR’s hemsida via denna länk i Excel format, men då behöver ni ha programmet Excel på er datorn (länk).

Ni kan också hitta formuläret i PDF format och kan då öppna det för att skriva ut på er skrivare och fylla i för hand (länk), eller så använder ni formuläret som kommer i Bitidningen.

Anmälan om Bi-innehav och uppställningsplatser för bin

Alla bi-innehavare är enligt lag skyldiga att vart tredje år anmäla uppställningsplatser för bin, 2018 är ett sådant år, och nästa gång blir således 2021! Blankett för anmälan kan du ladda ner via länken här (och blanketten införs även vanligtvis i Bitidningen också). Om det blir ett utbrott av sjukdom kan det vara avgörande för smittbekämpning att bitillsynsmannen snabbt kan lokalisera andra samhällen i närheten. Dessutom kan smittfarliga flyttningar av bin då även undvikas. Så hjälp till att stoppa bisjukdommar och anmäl din uppställningsplats!!! Blanketten ska skickas senast 31/3 var tredje år till:

Adress     
Länstyrelsen, Bitillsyn 581 86 LINKÖPING