Om Sveriges Biodlares Riksförbund – SBR      

Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare.

I förbundet finns c:a 300 biodlarföreningar över hela landet med ca. 10 000 medlemmar. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt. Förbundet leds av en förbundsstyrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Förbundet äger också tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, distrikt, biodlarföreningar och enskilda biodlare Svensk Honungsförädling AB. Bolaget gör en viktig nytta genom att köpa biodlarnas honung. I biodlarföreningar runt om i landet finns c:a 100 s.k. depåer som tar in honung från medlemmarna för vidaretransport till bolaget, som är samlokaliserat med förbundets kansli i Mantorp.

Din närmaste biodlarförening kan du nå genom klicka på det distrikt (oftast län) där du bor på SBR hemsida – www.biodlarna.se

SBR är medlem i några internationella biodlarorganisationer och genom medlemskapet i LRF är förbundet även företrätt i COPA/COGECA som arbetar i Bryssel och kan på så vis påverka de beslut som fattas där som berör biodlingen.